Wałeckie wędrówki wpięciu wymiarach

Jest!!! ” Nareszcie. To już druga publikacja historyczna o naszej gminie wydana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Karsiborze.Przedstawiam Państwu…,, Wałeckie wędrówki w pięciu wymiarach ”cz. 1
Gminna Biblioteka Publiczna w Karsiborze wydała następną publikację historyczną z terenu gminy Wałcz pt. ,,Wałeckie wędrówki w pięciu wymiarach” Jarosława Leszczełowskiego ,,
To już kolejna publikacja przybliżająca nam historię gminy Wałcz Szybko okazało się, że fascynująca historia tego regionu, gdzie na przestrzeni dziejów oddziaływały na siebie, a niekiedy ścierały się ze sobą, wpływy dwóch narodowych kultur i dwóch odmian religii chrześcijańskiej, nie zmieści się w jednym tomie. Dlatego też pierwsza część wędrówek, którą oddajemy do rąk czytelników, obejmuje mniej więcej połowę obszaru dzisiejszej gminy Wałcz. Opisywane szlaki biegną przez lesiste obszary dawnych starostw wałeckiego i nowodworskiego, które położone są na północny wschód od koryta rzeki Dobrzycy. Dawne starościńskie bory poprzecinane są licznymi rzeczkami, strumieniami oraz ułożonymi w łańcuchy wąskimi i długimi jeziorami. Ten trudno dostępny obszar został zagospodarowany dopiero na przełomie XVI i XVII staraniem polskich starostów. Pierwszy tom poświęcony został historii tej części gminy, która przez setki lat znajdowała się w obrębie posiadłości spolonizowanych Wedlów, którzy przyjęli nazwisko Tuczyńskich. Obszar ten leży na południowy wschód od jeziora Bytyń Wielki, między drogami krajowymi nr 10 i 22. Początki pisanej historii tego terenu sięgają średniowiecza. Zakreślone w ten sposób ramy niniejszej publikacji obejmują też opis walk o legendarną linię niemieckich umocnień, zwaną Wałem Pomorskim.